1 - 3 of 3 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Item Name

Material

Length

Package Length

Package Width

631 N/A (631) Flat Hanger Screw N/A Steel N/A 3 in. N/A 5.6 in. N/A 4.1 in.
631TK N/A (631TK) Flat Hanger Tool with Safety Sleeve N/A Steel N/A 2 in. N/A 5.6 in. N/A 4.1 in.
HBT N/A (HBT) Flat Hanger Bolt N/A Steel N/A N/A 3.94 in. N/A 2.91 in.
1 - 3 of 3 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 
^